20.08.2009

BALANİT ve POSTİTGlansın enfeksiyonuna balanit, sünnet derisinin enfeksiyonuna da postit denir. Ancak sünnetsiz çocuklarda bu bölgede görülen yumuşak doku enfeksiyonları için daha yaygın olarak balanit terimi kullanılır. Her ikisi de fimozisin açılması sırasında prepüsyumun altında biriken smegmanın enfekte olmasından kaynaklanır. Balanit halinde sünnet derisi ödemli, hiperemik ve hassastır. Çocuğun ateşi de olabilir. Ödem nedeniyle daralan prepüsyumun ağzı idrarın dışarı çıkışını engelleyebilir. Enfeksiyon sıcak oturma banyosu, lokal antibiyotikli pomadlar ve sistemik antibiyotiklerle birkaç gün içinde geriler. Sünnet derisinin ucu tümüyle tıkanmışsa içerdeki püy(irin) boşalamayacağından, bazen sünnet derisinin zorlanarak geri çekilmesi veya absenin drenajı gerekebilir. Tekrarlayan balanit atakları sünnet endikasyonudur.
Balanit halinde penis derisi ödemli, hiperemik ve hassastır. Prepüsyumun ağzından pü gelebilir. Ödem nedeniyle, çocuk idrar yapmakta güçlük çekebilir.

PARAFİMOZİS...Parafimozis sünnet derisinin glans penis arkasına kadar geri çekildikten sonra tekrar eski pozisyonuna getirilememesi ve glans penisin sıkışarak dolaşımının bozulmasıdır. Bu sıkışma ve dolaşım bozukluğu, penis başının nekrozuna neden olacak kadar şiddetli olabilir. Tedavisi, genel anestezi altında derinin eski pozisyonuna getirilmesi; bu başarılamadığı takdirde sünnet yapılmasıdır. Fimozisle karşılaştırıldığında daha akut ve ail bir durumdur.

FİMOZİS NEDİR?

Fimozisin neyi tanımladığı konusunda görüş birliği yoktur. Eğer fimozisle sünnet derisinin glans(penis başı) epiteline yapışık olması nedeniyle geri çekilememesi kast ediliyorsa o zaman yenidoğanların %96’sında fimozis var demektir. Ancak pratikte fimozis bu durumu tanımlamaz. Hekimler fimozis terimini sünnet derisinin ucundaki açıklığın bebeğin idrar yapmasını güçleşti-recek ve buna bağlı olarak sık sık balanopostit (sünnet derisi enfeksiyonu) geçirmesine neden olacak kadar dar olduğu durumu tanımlamak amacıyla kullanırlar. Daha önce belirttiğim üzere Sünnet derisinin geri çekilememesi küçük yaş gruplarında fizyolojiktir. Çoğunlukla hekimlerin yanlış yönlendirmeleri ve aile bireylerinin yanlış tutumlarıyla sünnet derisinin geriye çekilmeye çalışılmasıyla ağrıyla birlikte yırtılma ve kanamalarla sünnet derisinin ucunda aşırı skarlaşma (nedbe dokusu) oluşur. Oluşan bu skarlı doku halkası aslen fimozistir. Diğer edinsel nedenler; sünnet derisine ait enfeksiyon( balanopostit) atakları, kötü hijyen ve sünnet sonrası aşırı nedbe dokusudur. Fimozisin ancak %5’i konjenitaldir. Fimozis tanısını koyarken prepisyumun geri çekilememesi yeterli değildir. Sünnet derisindeki açıklık çapının 0.5 cm’den dar olması ve işeme sırasında sünnet derisinin balonlaşması tipiktir. Çocuk idrarını genellikle damla damla yapabilir. Tedavisi için sünnet en çok kabul gören yöntemdir. Ancak steroid içerikli kremler de sünneti düşünmeyen aileler için alternatif olabilir.


Aslında erken yaşlarda doğal bir süreç olan fimozis sıklıkla yanlış yorumlara neden olur. Smegma birikintileri, sünnet derisi altında dışardan da kolaylıkla görülebilen,
sıklıkla aileyi endişelendiren ve elle hissedilebilecek şişlikler haline gelmektedir. Bunlara sünnet derisi incileri adı verilir ve bunların temizlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Zamanla penis başı ve sünnet derisi birbirinden ayrıldıkça dışarı boşalırlar. Bu olay sıklıkla ailenin çocuklarının penisinden iltihap boşalıyor şikayetiyle başvurmasına yol açar.